FR - EN - NL

De Vastgoedmakelaar een gespecialiseerde adviseur
Voor uw onroerend goed


De Vastgoedmakelaar is een belangrijke bemiddelaar op de markt van onroerende goederen.

Wat is een Vastgoedmakelaar ?
De Vastgoedmakelaar is in eerste instantie een kantoor waar je specialisten kan vinden op gebied van onroerend goed. Deze kantoren zijn er op gericht mensen samen te brengen die enerzijds een goed te huren of kopen zoeken en anderzijds diegenen die momenteel, of in de toekomst, een goed beschikbar hebben. Zij houden zich bezig met de transactie, zowel verkoop als verhuur. Ze kunnen ook problemen tussen eigenaars en huurders behandelen en het beheer doen van eigendommen of openbare ruimtes, bij voorbeeld in het geval van mede-eigenaarschap.

Wie kan Vastgoedmakelaar worden ?
Het beroep van makelaar is zeer gereglementeerd en kan alleen uitgevoerd worden door houders van een T of G beroepskaart voor het machtigen van onroerend goed transacties of om het beheer van onroerend goed uit te oefenen. De toekenning is gebaseerd op de validatie van professionele vaardigheden, en op het bezitten van een correcte verzekering. De klant heeft de garantie dat een agentschap verzekerd is voor professionele aansprakelijkheid en financiële zekerheid. Aarzel niet de beroepskaart, uitgegeven door de prefectuur, of het certificaat dat door het kantoor wordt gegeven aan de werknemers, te vragen wanneer u van de diensten van een Vastgoedmakelaar gebruik maakt.

Contacteer ook gerust de verstrekker van de beroepskaart, die u meer info kan geven over de professionaliteit van uw gesprekspartner.


De rol van de makelaar, stap voor stap :


Het bezoek aan het onroerend goed
Dit is de eerste stap in de transactie van een onroerend goed. Na het eerste contact tussen de eigenaar en de makelaar bezoekt die laatste het goed en noteert alle kenmerken.

Na dit bezoek zal de makelaar een verkoopprijs voorstellen, gebaseerd op zijn kennis van de markt.

Aansluitend zal de makelaar de voorwaarden en zijn advies vertrekken over de verkoop, de verkoper zegt de verkoop toe aan de makelaar.

De agent maakt een een mandaat op en slaat de beschrijving en zijn foto’s op in een dossier. Het mandaat is verplicht en te ondertekenen door alle verkopers (opgepast voor successie). In het geval dat de makelaar zelf verzoekt om de transactie moet het herroepingsrecht opgenomen worden in het mandaat. De transactiekosten moeten worden toegewezen aan de verkoper of aan de koper.

De informatie betreffende het vastgoed zal bekend worden gemaakt in de vitrine van de makelaar, op zijn internetsite en op vastgoedsites waar de makelaar mee werkt.

Presentatie aan potentiële kopers
De makelaar is in contact met geïnteresseerde kopers. Hij neemt contact op met prospecten uit zijn bestand, waarvan de criteria overeenkomstig zijn aan die van het aangeboden goed, en bied hen een bezoek aan. De publicatie van de informatie op de verschillende websites trekt geïnteresseerden aan.
Bij een bezoek kan de agent vragen een ‘bon de visite’ te ondertekenen, maar deze heeft enkel interne waarde en geen enkele juridische.
Na het bezoek, en bij interesse van de bezoekers, maakt de agent een voorstel op dat aan de verkoper wordt bezorgt.
Indien de potentiële koper het goed heeft bezocht met verschillende makelaarskantoren is die vrij te kiezen met welk kantoor hij de transactie afsluit, maar het moet wel via een makelaar. Het is dan verboden om de verkoop onder particulieren af te handelen.

Het aanbod :
Het aanbod is een voorstel dat enkel bindend is voor de verkoper, bij aanvaarding door die partij. Op dit moment worden geen gelden gevorderd.

De onderhandeling :
De Vastgoedmakelaar wordt de bemiddelaar tussen koper en verkoper, in de onderhandeling over de prijs. Hij is het best geplaatst om de onderhandelingen te voeren, gezien het feit dat hij pas nadat koper en verkoper tot een overeenkomst zijn gekomen, zijn commissie kan opstrijken.

Ondertekenen van de onderhandse koopovereenkomst (compromis)
Als de aankoopprijs wordt overeen gekomen wordt een onderhandse koopovereenkomst, beter gekend als compromis, ondertekend door de beide partijen ten einde de voorwaarden vast te leggen. De definitieve verkoop wordt pas 2 tot 3 maand later gefinaliseerd. Deze termijn dient om de verschillende opzoekingen uit te voeren, aansluitend op een verkoop (certificaten stedenbouw, kadastrale uittreksels…). Deze tijd wordt door de koper gebruikt om de financiering te regelen. De koper betaald een vermogenskostenvergoeding, maximum 10% van de aankoopprijs. De koper heeft ook 7 dagen de tijd om de compromis te annuleren, zonder rechtvaardiging..

Makelaarstarief
De commissietarieven zijn vrij en variëren tussen de agentschappen. De provisie wordt betaald bij het verlijden van de koopakte of bij het tekenen van het huurcontract en niet eerder. Deze kosten kunnen zowel ten laste van de verkoper als van de koper zijn. In het kader van beheer van onroerend goed is dat een percentage dat wordt direct wordt verrekend op de maandelijkse huur.

Soorten verkoop
Dit was een voorbeeld van een klassieke verkoop. Maar er zijn verschillende andere vormen zoals op lijfrente, verkoop op termijn en huur met koopoptie.
  • Lijfrente : Is een soort van verkoop van onroerend goed. Een persoon op leeftijd verkoopt het onroerend goed voor een maandelijks bedrag, die hij of zij ontvangt tot het eind van zijn/haar leven. De verkoper behoudt het recht te wonen in het vastgoed. Er bestaat geen regelgeving voor lijfrente. De punten van de overeenkomst, zoals het vruchtgebruik, het maandelijkse bedrag en dergelijke, worden overeengekomen tussen beide partijen in functie van hun specifieke wensen en, uiteraard, de waarde van het goed. Het betreft in eerste plaats een huur die de verkoper toelaat in een regelmatig inkomen te voorzien.

    Er zijn verschillende, beroemde debirentiers (personen die een rente ontvangen van één of meerdere personen) : generaal de Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing en ook John Fitzgerald Kennedy
    De bekendste, Franse, debirentiere is zeker Mevrouw Jeanne Calment die haar huis verkocht aan haar advocaat toen ze pas 90 jaar was… (uiteindelijk werd ze 122 jaar, de oudste vrouw ter wereld, overleed haar schuldenaar voor haar en betaalde eerst de advocaat en daarna de weduwe twee maal de marktwaarde van het appartement)
  • Verkoop op termijn : Dit is een variant op verkoop op lijfrente. Het grootste verschil is het feit dat een eind is bepaald en los staat van het overlijden van de verkoper. De verkoper kan het vruchtgebruik toegewezen krijgen bij ondertekenen van het pand. De verkoop op termijn is een ideale manier om een investering op lange termijn te spreiden, bij voorbeeld voor het uitbouwen van een kapitaal tegen het pensioen.
  • Het VEFA : Of verkoop van toekomstige staat van voltooiing. Dit is een contract voor aankoop van een nog niet gebouwde woning, ook wel verkoop op plan genoemd. Dit wordt vooral gebruikt voor de verkoop van woningen in het kader van een belastingvrijstelling van het type DUFLOT, De Robbien of Scellier, hoewel die laatste twee niet meer bestaan.