FR - EN - NL

Technisch Dossier Diagnose (DDT)Sinds enkele jaren zijn verkopers en verhuurders in Frankrijk verplicht hun kopers of huurders een Technisch Dossier Diagnose te bezorgen. In al die tijd is de lijst met diagnoses is steeds langer geworden. Maar niet alle diagnoses zijn verplicht of slechts onder bepaalde condities, zoals de leeftijd van het gebouw, de geografische zone…

Alle diagnoses zijn ten laste van de verkoper of verhuurder en moeten worden uitgevoerd door een onafhankelijke instantie die garandeert dat de diagnosticus over de nodige vaardigheden beschikt om de diagnoses reglementair uit te voeren. Deze instantie moet volledig onafhankelijk zijn en kan geen band hebben met de makelaar of de notaris, bij voorbeeld.

Het is zeer belangrijk dat de diagnosesteller gecertificeerd is want in geval van betwisting kan de diagnose worden aangevochten. De correcte uitvoering van deze diagnoses ontslaan de verkoper van de garantie tegen verborgen gebreken, maar uiteraard alleen als deze correct en volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd.Diagnose in het geval van verkoop


  Meer informatieDiagnose in het geval van verhuur


  Meer informatieDiagnose in het geval van mede-eigendom


  Meer informatieDiagnosebedrijven in Cotentin


Hierbij een beperkte lijst van erkende diagnosebedrijven in Cotentin :
  • Agenda in Urville Nacqueville +33 (0)2 33 03 97 94
  • Diatek in Cherbourg +33 (0)2 33 93 22 24
  • Omega Expertise in Cherbourg +33 (0)2 14 74 99 02
  • Defim in Cherbourg +33 (0)2 33 10 04 59
  • Chevalier Diag in Cherbourg +33 (0)2 33 52 64 30
Bedrijven : indien u in deze lijst wenst opgenomen te worden, contacteer ons.