FR - EN - NL

Een ministerieel afgevaardigde die de verkoop van uw eigendom officialiseert
De Notaris


Een ministerieel afgevaardigde die de verkoop van uw eigendom officialiseert : De Notaris.
In de oudheid in Rome voor het eerst toegepast, beoogt de notaris de rechtszekerheid van transacties. Maar niet alleen dat…

De rol van de notaris
«Volgens de Wet tot regeling van het notarisambt zijn notarissen openbare ambtenaren, aangesteld om alle akten en contracten te verlijden waaraan partijen de authenticiteit van overheidsakten moeten of willen doen verlenen, de dagtekening ervan te verzekeren, ze in bewaring te houden en er grossen en uitgiften van af te geven. Onder voorbehoud van de rechten der openbare overheid zijn alleen zij bevoegd om onroerende goederen, renten en hypothecaire schuldvorderingen openbaar te verkopen. De toewijzing mag niet dan aan de hoogst- en laagst biedende geschieden.»

De notaris doorloopt notariële studies zoals opgelegd door de Staat en is benoemd door de minister van justitie voor het authentificeren van handelingen.

De notaris is een professioneel op gebied van authentieke documenten. Hij plaatst zijn zegel en zijn handtekening op de akte en aldus wordt de tekst bekrachtigd en vrijwillig bevestigd door de mensen die het ondertekenen.

De notaris komt tussen voor :
 • De realisatie van een hypotheek en de rechten van de geldschieter ;
 • Huwelijkscontracten, schenkingen ;
 • Registratie van een testament ;
 • De documenten betreffende de verkoop van een eigendom ;
 • De realisatie van een vruchtgebruik, gebruik of huisvesting ;
 • De realisatie van erfdienstbaarheden ;
 • De realisatie van condominium-vorderingen en hun amendementen.

De authentieke akte :
Bij het ondertekenen van de akte verbindt de verkoper er zich toe de betrokken goederen te leveren en de koper de, door onderhandeling met de makelaar, overeengekomen prijs te betalen.

Het document wordt noodzakelijkerwijs opgesteld door een notaris, meestal aangesteld door de verkoper. De andere partij mag een tweede notaris aanstellen, zonder meerkosten.

De notaris verifieert of beide partijen (koper en verkoper) akkoord zijn over de wederzijdse verbintenissen. Dus gaat hij over tot het voorlezen van de akte, vóór de ondertekening door beide partijen.

Op dit punt betaald de koper het saldo van de verkoopovereenkomst, de makelaar en de notariskost.
De titel eigenaar wordt doorgegeven aan de koper wat hem toelaat zijn rechten te doen gelden. Hij ontvangt dan ook de sleutels van het goed.

Het duurt ongeveer zes maand om de akte van verkoop te laten registreren en publiceren door het bureau van hypotheken, vooraleer de akte beschikbaar is bij de notaris die de betrokkenen daarop uitnodigt.

Alle mutaties (verkoop, schenkingen of erfenissen) worden geregistreerd het bureau van hypotheken. Alle documenten zijn toegankelijk voor elk die daarnaar vraagt. Voor de details van een pand met vermelding van de prijs en de koper, moet het adres, het lotnummer en kadastrale referenties opgegeven worden.

Notariskost :
Er is een tarief bepaald voor alle notarissen sinds 1978.

Het bedrag dat u aan de notaris betaalt, de notariskost, bestaat uit :
 • Taksen aan de staat en de lokale overheden (ongeveer 8/10e van de kosten) : dit zijn de bedragen die de notaris verplicht moet innen en afdragen aan de staat ten behoeve van zijn cliënt. Ze variëren naargelang de aard van de handeling en de aard van het goed.
 • Uitbetalingen (1/10e) : dit zijn bedragen die door de notaris worden voorgeschoten namens zijn cliënt om de verschillende belanghebbenden te betalen en/of de kosten voor de verschillende documenten te betalen, alsook bepaalde openstaande kosten te voldoen op vraag van de klant (bij voorbeeld reiskosten).
 • De vergoeding van de notaris zelf (1/10e).
 • Het notariaat is wettelijk geregeld.
 • De notaris is gebonden door het beroepsgeheim.
 • Men is vrij een notaris te kiezen om de aankoop of verkoop van een goed te officialiseren.
 • Men is verplicht de slotakte van een verkoop van vastgoed te laten opstellen door een notaris.
 • Een akte wordt een notariële akte als die wordt ondertekend door een notaris.
 • Een notariële akte kan niet aangevochten worden.
 • Hypotheekkosten worden opgenomen in de notariskosten.

Dankzij deze lijst van notarissen van Noord Cotentin vindt u de notaris dichtst bij uw woonplaats :

Lijst van notarissen van Noord Cotentin.


 • Christelle ARNOUX in Montebourg
 • Xavier BLEICHER in Barneville-Carteret
 • François CHEVALIER-WYNDHAM-JONES in Equeurdreville-Hainneville
 • Amélie DAMOURETTE in Bricquebec
 • Elise DECOURT-BELLIN in Tourlaville
 • Thierry DELAY in Montebourg
 • Stéphane EUDES in Carentan
 • Jean-Baptiste FONTANET in Cherbourg-octeville
 • Frédéric GODEY in Saint-Pierre-Église
 • François GRAVELLE in Carentan
 • Pierre HORVAIS in Les Pieux
 • Jean-Marie LANOS in Cherbourg-octeville
 • Jean-Pierre LAURENT in Barneville-Carteret

 • Philippe LEFRANCOIS in Valognes
 • Françoise LEGOUPIL-LERAY in Saint-Pierre-Église
 • Marc LEGRAND in Cherbourg-octeville
 • Jérôme LEMAITRE in Carentan
 • Armand BOISROUX in Cherbourg-octeville
 • Anne Lise MAUPILE in Bricquebec
 • Anne MOTIN in Cherbourg-octeville
 • Florence POUZENC in Cherbourg-octeville
 • Jean-Pierre REYNAUD in Valognes
 • Emmanuel ROBINE in Tourlaville
 • Thierry ROSETTE in Cherbourg-octeville
 • Frédéric THOMAS in Les Pieux
 • Philippe THOREL in Valognes