FR - EN - NL

Het beheer van uw eigendom in Cherbourg en Cotentin
Vastgoedmakelaar Régine Villedieu


Eigenaar, u bezit een onroerend eigendom. U kan de verschillende bijhorende activiteiten niet aan het toeval overlaten, zoals het zoeken naar een huurder, de regelmatige opvolging of het algemeen beheer van uw eigendom.

Vastgoedkantoor Régine Villedieu is een beheerder die zijn expertise ter beschikking stelt van haar klanten en die alle beslommeringen overneemt betreffende het beheer van een investering voor verhuur of als hoofdverblijfplaats.

Als u de tijd heeft en voldoende energie kan investeren in uw investering(en), kunt u het beheer zelf doen. Zoniet, reken op de kennis van een specialist!

Verhuur
 • U heeft een onroerend goed dat u niets opbrengt ? Zet het te huur. Immobiliënkantoor Régine Villedieu is er om te helpen bij uw zoektocht naar ernstige en kredietwaardige huurders, voor de opstelling en concretisering van de huurovereenkomst, het opstellen van de plaatsbeschrijving.
  Het vinden van een huurder was nooit zo gemakkelijk!

Beheer
 • Met onze beheerservice, beschikbaar in Cotentin maar ook in gans Frankrijk, zijn we er voor de volledige ondersteuning van het beheer van uw persoonlijk of professioneel erfgoed. Een geruststellend en transparant beheer.

Dankzij ons netwerk in gans Frankrijk zorgen we voor een sereen beheer van uw onroerend goed.


 • Het zoeken naar ernstige en solvabele huurders, het opstellen en de ondertekening van de huurovereenkomst, opstelling van de plaatsbeschrijving, ontvangen en verwerken van de huurgelden, regelen van lasten en taksen, jaarlijkse herziening van de huurprijs, organisatie routine-onderhoud van het goed, opvolging van de onroerende voorheffing, garanties op onbetaalde huur en onverhuurde panden. De wetten met betrekking op verhuur en eigendomsbeheer zijn uitgebreid en wijzigen evolueren constant, wij vullen alle verplichtingen van de verhuurder in, op technisch, administratief, boekhoudkundig en juridisch gebied, in overeenstemming met de geldende wetgeving.
 • Een transparante service die altijd beschikbaar is : dankzij onze online interface kan u met uw persoonlijk account steeds de actuele stand van zaken inkijken.

Met ons beheerpakket, inclusief de verzekering onbetaalde huur, is uw investering veilig ! Het pakket omvat een beheersovereenkomst, het contract onbetaalde huur en rechtsbescherming, met inbegrip van de volgende garanties :

Garantie onbetaalde huur
 • Deze staat garant voor de betaling en terugbetaling van onbetaalde huur.

Waarborg waardevermindering vastgoed
 • Deze waarborg garandeert de vergoeding van materiële schade aan de accommodatie, door de huurder, en de staat van het goed bij het vertrek van de huurder.

Juridische bescherming
 • De garantie dat eventuele kosten bij problemen met de huurder worden terugbetaald.
Voor meer informatie, contacteer ons.


Details van onze diensten


Zoeken huurder en organisatie verhuur :
 • Advertenties op de meest bezochte websites
 • Voorbereiding huurcontract
 • Evaluatie van de kandidaten en validatie door onze diensten
 • Opstellen documenten waarborg en registratie
 • Opstellen van het huurcontract
 • Plaatsbeschrijving bij aanvang contract
 • Document CAF huurder
 • Hulp bij dossier Locapass
 • Het opstellen van de natuurlijke en technische risico’s
 • Technisch Diagnose Dossier (DDT)
 • Realisatie verzekeringsdocumenten GLI
Dagelijks beheer :
 • Oprichting incassomachtiging
 • Kennisgeving looptijd
 • Ontvangst en verwerking maandelijkse huur
 • Eerste opvolging onbetaalde huur : eenvoudig schrijven
 • Tweede opvolging onbetaalde huur : aangetekend schrijven
 • Derde opvolging onbetaalde huur : in gebreke stelling
 • Opvolging onbetaalde huurbedragen
 • Verzekeringsattesten en onderhoud ketels
 • Regularisatie watervoorziening
 • Regelgeving afval
 • Jaarlijkse aanpassing huur
 • Maandelijks overzicht patrimonium per mail
 • Samenvatting verklaring voor inkomen uit vermogen
 • Betalen van rekeningen en belastingen op onroerend goed
 • Beheer kosten
 • Opmaak dossier deurwaarder
 • Opmaak vorderingen verzekeringen
 • Offertes bouwwerkzaamheden
 • Persoonlijke opvolging en advies door uw persoonlijke adviseur
 • Internet account (toegang voor verhuurder en huurder) 7/7 24/24
Einde contract :
 • Opvolging en administratie
 • Plaatsbeschrijving en controle
 • In kennisstelling autoriteiten
Makelaarsopdracht voor de verkoop :
 • Kosten voor het opstellen van de makelaarsopdracht : 0 €
 • Syndic van het eigendom voor de betrokkenen
 • Het agentschap beheert de gebouwen voor rekening van de eigenaar zoals contractueel bepaald
De syndic voert, naast andere taken, ook de beslissingen van de algemene raad uit, verwerkt de gegevens van de betrokkenen en houdt die bij, stelt een onderhoudsschema op en ziet toe op naleving van de voorschriften.

Aarzel niet ons te contacteren voor meer informatie.


Zie onze tarieven